sensoa3

Hea meel on jagada Teie kõigiga üht suurepärast uudist- Nimelt on Terviseteraapia alustanud koolitustega lapsevanematele. Seesuguseid koolitusi on meie spetsialistide käest korduvalt küsitud ja uuritud ning lõpuks on meil võimalik lapsevanemate vajadustele ja soovidele vastu tulla.

Esimene koolitus on pealkirjaga "Laste ja noorte seksuaalne areng ning selle toetamine läbi Sensoa Lipusüsteemi". Koolitusel käistleme teemasid nagu lapse seksuaalne areng- mis on eakohane ning mis normist kõrvale kalduv; miks on üldse oluline lastega nendel teemadel rääkida; tutvustame Sensoa Lipusüsteemi- meetod mis võimaldab adekvaatselt reageerida laste seksuaalsele käitumisele; arutleme, millises vanuses millistel teemadel lastega rääkida ja vastame kõikidele põletavatele küsimustele.

Eesti Petereaapia Ühingusse  kuuluvad pereterapeudid kingivad EV 100 sünnipäeva puhul kõikidele Eestimaa peredele sada tundi tasuta koolitusi peresuhete heaks. Seda teevad ka Terviseteraapia spetsialistid, kutsudes kõiki kuulama loengut "TRADITSIOONID JA SELLE TÄHTSUS PEREKONNALE"

Koolitus toimub 10.märtsil Türi Põhikoolis, F.J.Weidemanni 3, algusega kell 11.00. 

Koolitusele on oodatud kõik huvilised. 

Kooltuse sisu:

Perekondades esineb mitmeid rituaale ja traditsioone. Need on justkui meiega pidevalt kaasas käinud ja iseesesest toimivad. Nii nagu paljude muude oluliste asjadage elus, hakkame nende olulisust mõistma siis kui need millegi pärast meie elust kadunud on, kui tekivad muutused. Kui palju mõjutavad aga rituaalid ja traditsioonid meie suhteid kaaslastega? Millist rolli täidavad nad meie igepäeva elus? Kuidas kohandada oma peretraditsioone uute liikmete lisandumisel perre? Koolitusel vaatamegi nendele teemadele põhjalikumalt otsa.

Eesti Petereaapia Ühingusse  kuuluvad pereterapeudid kingivad EV 100 sünnipäeva puhul kõikidele Eestimaa peredele sada tundi tasuta koolitusi peresuhete heaks. Seda teevad ka Terviseteraapia spetsialistid, kutsudes kõiki kuulama loengut "MUUTUSED PEREKONNAS JA NENDE MÕJU SUHETELE"

Koolitus toimub 13.märtsil Viimsi Keskkoolis, Randvere tee 8, algusega kell 18.00.  

Koolitusele on oodatud kuulama kõik huvilised.

Kooltuse sisu:

Perekond on süsteem, millel on oma liikmed, arengufaasid, muutujad ja seaduspärasus. Perekondasid on väga erinevaid: kahe-liikmelised perekonnad, kärgpered, mitme põlvkonna perekonnad, suured perekonnad ja väikesed perekonnad, traditsioonilised ja mitte-traditsioonilised perekonnad jne. Ometigi toimuvad kõikides perekondades muutused. Muutusteks võib olla mõne olemasoleva pereliikme lahkumine või hoopis uue lisandumine, abielu või lahutus, elukoha muutus, elukorralduse muutus. Käesoleval koolitusel kaardistame perekonna erinevaid arengufaase, märkame võimalike muutusi ning proovime mõtestada selle mõju pereliikmetele.

Koolitajad:

Koolituse viivad läbi Viimsi Kooli psühholoogid ning pereterapeudid Kristel Päll, MA ja Annaliis Tiidus, MA

© 2018 Terviseteraapia OÜ