EV100 – SADA TUNDI SUHETE HEAKS

Rahuldustpakkuvad, mõnusad, hästitoimivad suhted lähedaste inimeste vahel on miski, mida kunagi pole Eestis liiga palju. Lähedane paarisuhe ning hea läbisaamine eri põlvkondade vahel annab võimaluse ka muudes eluvaldkondades tegus ja tõhus olla. On oluline pöörata tähelepanu enda kõige lähematele inimestele ja suhetele oma perekonnas.

Eesti Petereaapia Ühingusse  kuuluvad pereterapeudid kingivad EV 100 sünnipäeva puhul kõikidele Eestimaa peredele sada tundi tasuta koolitusi peresuhete heaks. Teemad on varieeruvad ja puudutavad erinevaid peresuhetega seotud aspekte. Koolitused on mõeldud kõikidele Eestimaa inimestele erinevates Eestimaa paikades. Sellest ettevõtmisest võtavad osa ka OÜ Terviseteraapia spetsialistid Kristel Päll ja Annaliis Tiidus, kes teevad koolitus teemadel “Traditsioonid ja selle tähtsus perekonnas” ning “Muutused perekonnas ja mõju suhetele”. Hetkel on veel aeg ja koht täpsustamisel. Täpsem info ilmub Terviseteraapia kodulehele ja Facebooki lehele.

Allikas EPTÜ www.pereterapeudid.ee

© 2018 Terviseteraapia OÜ