Saa tuttavaks!

KRISTEL PÄLL, OÜ Terviseteraapia asutaja, psühholoog-nõustaja (kutse 7) ja pereterapeut (kutse 7)

Kristel Pall

 Ma arvan, et minu psühholoogiks saamise lugu algas juba 9.klassis, mil jõudsin teadmiseni, et minust saab tulevikus psühholoog. Sellest teadmisest lähtuvalt tegin oma keskkooliaegsed otsused ja jõudsin õppima Tallinna Ülikooli, kus sain nii bakalaureuse- kui magistrikraadi psühholoogias. Oma ülikooliõpingute ajal läbisin kunstiteraapiate algkursuse ning spetsialiseerusin kooli- ja nõustamispsühholoogia valdkonnas.

Mind on minu töös palju aidanud kolm peamist mõtet:
*Inimene on üks tervik ning terveks olemise juures on oluline eelkõige hoolitseda iseenda füüsilise ja psühholoogilise tervise eest.
*Inimese heaolu ning toimetuleku kvaliteeti mõjutavad teda ümbritsev süsteem ja seal valitsevad suhted, seega on oluline osata neid suhteid märgata ja juhtida.
*Võta aega ja anna aega!

Olen töötanud koolipsühholoogina väga erinevates koolised: Roosna-Alliku, Ambla, Imavere, Koigi, Retla-Kabala koolidest, Viimsi koolist ning International School of Estonia. Alates 2012.aastast olen teinud koostööd Eesti Massaazi- ja Teraapiakooliga, kus olen lugenud “Spordipsühholoogia”, “Neuropsühholoogia alused” ja “Üld- ja arengupsühholoogia alused” loenguid. Täna teen tihedat koostööd MTÜ VAITER'ga. Pakun psühholoogilist nõustamist nii Ohvriabi kui ka Töötukassa klientidele

Lisaks olen läbi viinud mitmeid koolitusi kriisi-, motivatsiooni-, lähisuhetepsühholoogia ja konfliktilahenduse teemadel. Olen ametlik Sensoa lipusüsteemi edasikoolitaja Eestis ning laste ja noorte seksuaalkasvatuse teema on viimasel ajal muutunud mulle väga oluliseks.

Olen läbinud perekonna psühhoteraapia spetsialiseerumiskoolituse, mis annab mulle võimaluse ja oskuse läbi viia pere- ja paariteraapiaid. Olen omandanud Pereteraapia kutsetunnistuse tase 7 ning psühholoog-nõustaja kutsetunnistuse tase 7.

Lisaks psühholoogitööle olen ma olnud personaal- ja rühmatreener Meriton Spordiklubis. Treeneri tööd olen teinud enam kui 10 aastat.

Kontakt: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või helista 56684289

 

ANNALIIS TIIDUS, psühholoog, koolipsühholoog (kutse 7) ja pereterapeut 

annaliis

 Minu teadlikum huvi inimese psüühika ja erinevate käitumuslike reaktsioonide vastu sai alguse läbi isikliku trauma kogemuse. Nägin enda ümber inimesi, kes sarnasesse olukorda sattusid käitusid niivõrd erinevalt. Vaatasin neid inimesi ja mõtlesin, et kuidas võib üks ja sama kogemus tekitada inimestes niivõrd erinevaid reaktsioone.

See kogemus langes ajaliselt kokku minu keskkooli lõpetamisega, kus pidin hakkama mõtlema ka edasiste õpingute peale. Ja niiviisi inimese olemuse vaatluste ja mõtiskluste tulemusena jõudsin bakalaureuse õpinguteks Tallinna Ülikooli. Magistratuuri õpingud jätkusid Tartu Ülikoolis. Oma õpingute käigus on minu peamised uurimise valdkonnad olnud seotud lastega.

Tänasel päeval töötan koolis psühholoogina, annan Tallinna Georg Otsa muusikakoolis Suhtlemise aluste loengut ning harin end perekonnapüshhoteraapia valdkonnas. Olen läbinud ka Kognitiivkäitumusliku teraapia sissejuhatava kursuse.

Perekonna kui tervikuni olen jõudnud läbi oma õpingu aastate ja töökogemuse. Näen, et inimestena oleme me kõik oma tausta ja tagalaga. Keskkond, kust me tuleme, saadab ja toetab meid. Seetõttu usun, et perekond kui suurim vara, mis inimesi toetab, on ka minu töö üks baasilisi põhimõtteid.

Kui tulla tagasi minu psühholoogia maailma alguspunkti, siis tänaseks päevaks usun, et ma olen leidnud vastuse küsimusele, miks inimesed sarnases olukorras niivõrd erinevalt võivad käituda. Usun, et perekonnal ja inimese kultuurilisel taustal on siin suur osa!

Kontakt: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või helista 56455667

 

BIRGIT ERLEMANN, psühholoog ja pereterapeut 

972392E1 0D21 4CC2 8112 321F14F45045

 Mind huvitab inimene ja olen alati tahtnud inimestega tegeleda. Peale keskkooli lõppu viis tee mind tantsumaailma. Tantsujuhtimist õppides ja lastele tunde andes sain aru, et mõista, toetada ja õpetada saan siis, kui süvenen inimese olemusse.

Psühholoogiat õppisin Tartu Ülikoolis, kus spetsialiseerusin koolipsühholoogiale. Olen töötanud psühholoogina mitmes koolis – kõige pikem ja mitmekülgsem on kogemus Keila Koolist.

Tegeledes laste probleemidega, mõistsin peresüsteemi tähtsust ja läbi selle jõudsin pereteraapia koolituseni. Olen läbinud perekonnapsühhoterapeudi spetsialiseerumiskoolituse ning viimased aastad tegelenud peredega.

Lisaks olen läbinud kognitiiv-käitumisteraapia ja lahenduskeskse lühiteraapia algkursused, täiendanud ennast nii traumateraapia kui hariduspsühholoogia valdkonnas. Oman väljaõpet ja õigust kasutada oma töös Koolipsühholoogide teste, et hinnata laste psüühilisi protsesse. 

Inimesed ja inimsuhted on mulle väga olulised.

Kontakt: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või helista 5028879

 

KÄRT JALAJAS, toitumisnõustaja ja personaaltreener (koostööpartnerina toitumisnõustamise ja -teraapia ettevõttest Rahvatervise Akadeemia)

 k2rt_kodulehele.jpg

Pärast keskkooli lõpetamist on minu haridus- ja karjäärivalikud olnud tugevalt seotud tervise ja liikumisega. Olen lõpetanud magistratuuri kehakultuuri erialal ja paralleelselt õpingutega koolitanud ennast ka rühma- ja personaaltreeneriks. Alates 2009. aastast olen kõike õpitut ka treenerirollis rakendanud. Üheks väga oluliseks etapiks oma arenguteel võin aga pidada spordiklubi juhi tööd, mille kaudu õppisin lähemalt tundma liikumisega tegelevate inimeste käitumismustreid ja inimeste juhtimist üldiselt. 

Toitumise teemasid olen käsitlenud erinevatest vaatenurkadest nii läbitud treenerikoolitustes kui ka ülikooliõpingutes ja vahetu kokkupuude toitumise analüüsimise ja esmase nõustamisega on olnud personaaltreeneritöös. Minu enda jaoks on normaalne ja täisväärtuslik toitumine harjumuspärane igapäeva osa. Et seda ääretult laia ja põnevat valdkonda aga veelgi põhjalikumalt tunda ning osata abistada teisigi, olen alustanud õpinguid Rahvatervise Akadeemias toitumisnõustamise erialal.

Suurimaks ülesandeks seaksin endale äratada inimestes huvi ise oma tervise eest hoolt kanda- õppida tundma oma keha, kuulama selle sõnumeid ja teha just sellest lähtuvalt õiged (toidu)valikud!

Kärt töötab täna toitumisnõustajana ja on meie partner toitumisnõustamist, -teraapiat ja -koolitusi pakkuvas ettevõtte Nutrilligent OÜ. Nende kohta täpsema info leidmiseks külastage www.nutrilligent.ee 

Kontakt: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või helista 53413191

 

 

© 2018 Terviseteraapia OÜ