Perekonnad muutuvad kõige kiuste

Terviseteraapia teise EV100 kingitus tõime kuulajate ette 13.märtsil Viimsi keskkoolis, kus pereterapeut ja psühholoog Kristel Pälli oli kuulama tulnud ligi 30 huvilist. Tundus, et muutuste teema puudutab ja haarab paljusid inimesi.
 
Perekonnad on pidevas arengus ja muutuses. Pole võimalik, et eksisteeriks perekond, kus kõik on algusest lõpuni muutumatu. Esimesed muutused perekonnas saavad alguse kui kaks sõltumatut inimest kohtuvad ning otsustavad näiteks kokku kolida. Elukoha vahetus koos igapäevatoimetuste ümerkorraldamisega on esimesed muutused, millega perekond hakkama peab saama.
 
Muutused võivad tulla kui kooselust saab abielu ning kindlasti tuelvad need siis, kui sünnivad perekonda lapsed. Senised rollid ja rollijaotused muutuvad ning kerkib esile lapsevanema kohustused, kus  paari senine osakaal väheneb. Lapsed kasvavad, lähevad kooli ja vanemad peavad jälle ümber kohanema, sest nende roll vanemana on muutuses. Ka perekonnas esinevad töökoha vahetused, haigestumised, traumad, lahkuminekud jne võivad olla olulisteks muutusteks, millega perekond peab toime tulema.
 
Koolitusel rääkisime ka põgusalt lahutuse järel ülesse kerkinud rollides ja arenguülesannetest, mida üks ja teine osapool peavad läbima, et oma eluga täisväärtuslikult edasi minna. Samuti peatusime kärgperede teemal, kus samuti on olulised arengufaasid, ilma milleta on raske uut peremudelit tööle panna.
 
Muutuste olulisus perekonnas on tingitud sellest, millisel viisil perekond end defineerib. Mida rohkem on perel pidepunkte iseenda kui perekonna defineerimiseks, seda paremini tullakse toime elus ette tulevate muutustega. Kui aga perekonda määratletakse vaid ühel viisil ning seda tabab muutus, on perekonnal sellega väga raske toime tulla.
 
© 2018 Terviseteraapia OÜ