Kristel Päll: Traditsioonide tähtsusest peres

Türil toimunud “Traditsioonid ja nende tähtsus perekonnale” koolituse järel andis Terviseteraapia psühholoog ja pereterapeut Kristel Päll põhjaliku intervjuu kohalikule maakonnalehele “Järva Teataja” (refereeritud), kus ta selgitab, kuidas peretava mõjutab karistamist või laste haigust, aitab perekonda peaülesannete täitmisel ja kellel on millegi püsiva loomisel suurem sõnaõigus.

Intervjuus tuleb juttu sellest, kuidas Türi kohalik aktiivne pereema pereterapeutide EV100 üleskutset Facebookis nägi ja Terviseteraapia spetsialistidega ühendust võttis, et tasuta koolitus traditsioonidest just Järvamaa inimesteni võiks jõuda.

Avaldatud küsitluses arutleb Kristel perekonna mõiste üle, milles tegelikult ei ole ühte kindlat vastust. Kristel toob intervjuus välja, et: „Oluline on see, kuidas inimene perekonda defineerib ja kuidas perekond iseennast defineerib. Eesti perekonnaseaduses ei ole samuti perekonna kirjeldust välja toodud. Mitmed meelelahutusasutused on loonud oma raamistiku perekonna mõiste kohta, kehtestades sissepääsuna perepileti. Näiteks Tallinna loomaaed on piiritlenud, et pere on kaks täiskasvanut ja kuni kolm last vanuses kuni 17 aastat“. Ning ka selle üle, mis võiks olla perekonna tavad, kuidas need sünnivad ja kes saab olla ühe perekondliku traditsiooni algatajaks.

Ühe võimaliku selgitusena, mis üldse on traditsioonid peredes, on Kristel selgitanud, et: „Paljud meie perede tavad on kujunenud mitme põlvkonna jooksul ning nendele ei mõeldagi iga päev. Igas peres on olemas midagi, mis annab pere liikmetele turvatunde ja aitab peret defineerida. Tavad aitavad perel koos püsida. Samuti tulevad appi perekonna peaülesannete täitmisel, milleks on taastoota järglasi ja neid iseseisvaks eluks ette valmistada.“

Nii Türil läbi viidud koolitusel, kui ka intervjuus tuleb välja, et tavadeks perekonnas võivad olla nii erinevate sündmuste nagu jõulude, sünnipäevade, pulmade, matuste jne tähistamine, kui ka hoopis karistamine perekonnas või teatud hulga järglaste saamine. Mida see kõik aga tähendab, lugege juba täpsemalt täispikast intervjuust Järva Teataja veebiväljaandes: https://jarvateataja.postimees.ee/4446367/ka-karistusviis-voib-tuleneda-peretavast

© 2018 Terviseteraapia OÜ