Eesti koolipsühholoogid kogunesid Tartus

19.aprill toimus iga aastane Eesti Koolipsühholoogide Liidu üldkoosolek, millest võttis ka osa Terviseteraapia psühholoog Annaliis Tiidus. Seekordne kohtumine toimus Tartus Ülikooli psühholoogia instituudis. Tartu Ülikool on psühholoogia instituudiga tagasi Näituse tänaval aastat 2013. Maja on Eesti psühholoogia õpetamise mõistes olulise tähendusega, nimelt pidas selles majas Tartu ülikooli esimesed psühholoogia loengud Immanuel Kanti õpilane Gotlieb Benjamin Jäsche aastal 1802.

Üldkoosolekul käsitleti lisaks tavapärastele aasta kokkuvõttele ning juhatuse koosseisu valimisele ka teisi olulisi teemasid. Nimelt on sügisel muutumas Põhikooli ja gümnaasiumi seadus ja selle arengutest oli meile rääkimas Haridus-ja teadusministeerimumist Piret Liba. Koolipsühholoogide poolt on tehtud mitmeid muudatus ettepanekuid, mille menetlemine võtab aega. Kõik olulised küsimused siiski veel vastuseid ei saanud, seega toimub HTM-I ja juhatuse vahel veel koostöö kohtumisi.

Puudutasime ka spetsialistidele olulisi kovisiooni ja supervisiooni jätkusuutlikust ja arendus võimalusi. On oluline, et koolis töötavad spetsialistid saaksid oma töös vajalikku kolleegide tuge, et hoida iseennast ja olla oma klientide jaoks parimas vormis. Lisaks on see ka oluline kutse omistamise ja pikendamise osa. Samuti oli õhus ka mitmeid küsimus seoses mais kehtima hakkava uue EL andmekaitsedirektiiviga.

Päeva teises pooles rääkis teemal “Laps vanemate vahelises lähisuhtevägivallas. Abistamisvõimalused koolipsühholoogina" Mariana Saksniit. Mariana on kliiniline lastepsühholoog, kes pälvis 2017 aastal oma tööga vägivalla ennetuses Vabariigi Presidendi ja Justiitsministeeriumi tunnustuse. Igapäevaselt töötab Mariana MTÜ-s Naiste Tugi- ja Teabekeskus. Oma ettekandes peatus Mariana vägivallatsejate profiilil ning sellel kuidas oma tööskoolipsühholoogina lastele tuge pakkuda ja kuidas teha tööd tugivõrgustikuga nii spetsialistide kui ka pereringis.

© 2018 Terviseteraapia OÜ