Raamatusoovitus Terviseteraapia spetsialistide poolt #2

veeb raamat 1 📖 VEEBRUARI RAAMATUSOOVITUS 📖

 “Kuidas hoida armastust?”
 Kärt Kase, pereterapeut

 Terviseteraapia järgmine raamatusoovitus on pereterapeudi Kärt Kase kirjutatud raamat „Kuidas hoida armastust“, mis on just sobilik lõppeva sõbrakuu lugemine.

 

Käesolev raamat on hea teejuht värsketele paaridele, et olla kursis ja teadlik ühel või teisel ajahetkel paarisuhtes esilekerkivate huvide ja vajaduste konfliktidega. Samuti aitab see raskustesse sattunud paaridel normaliseerida olukorda ning julgustab paariteraapiasse pöörduda, kui selleks vaajdus tekib. Lisaks on raamat hea võimalus praktiseerivatel spetsialistidel vaadata kogenud kolleegi töömeetodeid ning koguda/meelde tuletada väärtuslikke praktikaid. 

 

Raamatu ülesehitus on kaasahaaravalt põiminud ühte teoreetilise baasi ning elulised kogemused. Kogenud pereterapeudina toob Kärt esile haaravad ja paljutähenduslikud näited oma praksisest läbi klientide päevikukatkendite. Raamatu teoreetiline osa annab hea ülevaate suhte mehhanismidest ning suhtes esile kerkivastest vajadustest. Nagu raamatu autor kenasti välja toob, on enamikele meist küll meie suhtevajadused teada, kuid sageli ei ole nende tähtsuse järjekord aga partneritel teada. Nende pikaajaline vältimine võib aga osutuda suhtes oluliseks mõjuriks. 

 Lisaks väärtuslikule ja haaravale lugemisele on raamatus välja toodud ka ülesanded, mida autor oma kohtumistel kasutab. Seega saab lugeja kaasa ka hea pagasi koduseks aruteluks.

 

 

© 2018 Terviseteraapia OÜ