Uudne juhend laste ja noorte seksuaalkäitumise hindamiseks ning reageerimiseks

IMG 1707

26.-27.veebruaril toimus esmakordselt Eestis Seksuaalvägivalla kriisabikeskuste (Sotsiaalkindlustusamet) ning Tervise Arengu Instituudi koostöös korraldatud laste seksuaalse käitumise hindamise ja juhendamise metoodika Sensoa Lipusüsteemi koolitus erinevatele laste ja noortega tegelevatele spetsialistidele, nende hulgas ka Terviseteraapia psühholoog Kristel Päll.

Koolituse eesmärgiks on anda laste seksuaalkäitumise alaseid teadmisi, et tunda ära paremini lapse seksuaalse arengu kõrvalekaldeid ja norme ning anda esmase sekkumise oskust ja julgust.

Belgias seksuaaltervise kompetentsikeskuses Sensoa väljatöötatud tõenduspõhine programm (https://www.flagsystem.org/) sisaldab nii laste seksuaalkäitumise hindamiskriteeriume, eakohaseid seksuaalkäitumise arengu tabeleid: mis on normaalne, mis on sobimatu ja mis on lubamatu käitumine ning seda mitte ainult laste, vaid ka laste ja täiskasvanute vahel.

Lisaks sisaldab Lipusüsteem reageerimisjuhiseid juhuks, kui täiskasvanu märkab lastevahelist sobimatut või lubamatut seksuaalkäitumist. Koolitusel tutvustame abistavat materjali, milles on teoreetiline ja piltmaterjal juhtumite hindamiseks.

Täiskasvanutel on sageli raske lastega seksuaalkäitumisest rääkida. Lipusüsteemi rakendamist asendushoolduses, haridusasutustes ja muudes valdkondades on uuritud Genti Ülikoolis, Belgias. Uurimine näitas, et spetsialistid olid selle abil paremini valmis laste seksuaalkäitumist hindama ja sellest laste ja noortega rääkima. Lipusüsteem aitab spetsialistidel toetada laste ja noorte tervet seksuaalkäitumist.

imageLaste ja noorte seksuaalkäitumiseks on väljatöötatud 6 kriteeriumi: nõusolek, vabatahtlikkus, võrdsus, ea- ja arengukohasus, taustasobivus ja eneseaustus, mis annavad siis spetsialistile võimaluse hinnata, kas ja kuidas antud seksuaalkäitumine nendele kriteeriumitele vastab ning sellest tulenevalt otsustada edasine reageerimine ja käitumine.

Lipusüsteem tähendab siis seda, et lapse/noore seksuaalkäitumisele antakse hinnang värvilise lipu näol (Roheline lipp: sobiv eakohane seksuaalkäitumine, kollane lipp: ebasobiv seksuaalkäitumine, punane lipp: lubamatu seksuaalkäitumine, must lipp: täiesti lubamatu seksuaalkäitumine) ning õppematerjalides on ka välja toodud, millised võiksid olla järgmised sammud erinevate lipuvärvide puhul.

 

Sensoa lipusüsteem on Eestis uudne ning leidnud ka juba mitmeid meediakajastusi. Koolituse üheks eesmärgiks oli koolitada ka tulevasi koolitusi, kes seda süsteemi saaksid edasi õpetada.

Lipusüsteemist räägiti ETV Terevisioonis https://etv.err.ee/1057783/laste-ja-noorte-seksuaalkaitumine

Lipusüsteemist kirjutati Järva Teatajas https://jarvateataja.postimees.ee/6908990/valmis-uus-juhend-laste-ja-noorte-loomuliku-sobimatu-ja-lubamatu-seksuaalkaitumisele-reageerimiseks 

 

© 2018 Terviseteraapia OÜ