Raamatusoovitus Terviseteraapia spetsialistide poolt #3

IMG 1859 📖 MÄRTSI RAAMATUSOOVITUS 📖

 “SUGUDE PARADOKS: Miks on poisid teistsugused kui tüdrukud?”

Susan Pinker

 

Terviseteraapia märtsikuine raamatusoovitus on arengupsühholoogi ja kolumnisti Susan Pinker’ kirjutatud raamat „SUGUDE PARADOKS: Miks poisid on teistsugused kui tüdrukud?”, mis võiks sobida hästi aega, mil me alles tähistasime naistepäev

 

 

 

Raamat esitab ühe peamise küsimus “Miks läheb tüdrukutel koolis palju paremini kui poistel, aga ometi on mehed karjääriredelil naistest edukamad?”. Käesolevas raamatus toob autor välja väga mitmeid uuringuid, mis on aastate jooksul tehtud, kus on käsitletud sugudevahelisi erinevusi. Lisaks uuringutele on autor välja toonud ka üksikjuhtumite näited, mis ilmestavad hästi uuringute tulemusi. 

Kui meie vaaremade ja -isade aegadel olid kindlad tööjaotused meestele ja naistele eraldi, siis tänapäeval kõlavad väga tihti seesugused märksõnad nagu soorollid, sooneutraalsus, sugudevaheline võrdsus jne. Raamatulugeja võib nõustuda või mitte nõustuda autori toodud seisukohtadega sellest, et poisid ja tüdrukud on juba bioloogilisel tasandil erinevad ning nende täpselt ühesugune kasvatus toob igal juhul erineva tulemuse. Või väidetega, et isegi kui me tahame kaotada sugudevahelised erinevused, siis ühel või teisel hetkel teevad mehed ja naised siiski teineteisest hoopis erinevad valikud ja otsused ning võib-olla ei ole kõige mõistlikum täielikku võrdust taga ajada.

Raamatus tuuakse välja põhjuseid, miks naised valivad siiski väga eduka karjääri asemel kodu ja lastekasvatuse, või kuidas tulevad poisid ja tüdrukud toime aktiivsus- ja tähelepanuhäirega, või hoopis selle, millistest väärtushinnangutest erinevad sugupooled lähtuvad.

Seega, lugemine on põnev ja kindlasti küsimusi/vaidlusi tekitav. Psühholoogidena on raske nõustuda väitega, et sugu ei mängi rolli. Inimese sugu määratakse raseduse väga varajases staadiumis ning sellel on oma põhjus. 

IMG 1862 

© 2018 Terviseteraapia OÜ